Bel ons 0334624322

Bedrijfskundig advies

Mocht u krediet nodig hebben van de bank ten behoeve van een investering; moet u een bepaalde vergunning aanvragen of bent u voornemens een bedrijf te kopen dan wel verkopen. Gaat u samenwerken? Alsdan kunnen wij voor u de relevantie overzichten, begrotingen, liquiditeitsplanningen, ondernemersplannen en dergelijke (mee helpen) opstellen. Tevens kunnen we u gedurende het gehele traject begeleiden om tot een voor u optimale oplossing te komen.