Bel ons 0334624322

Jaarrekening

Aan de hand van de geboekte administratie en de nader aan te leveren andere bescheiden stellen wij voor u een financieel verslag, balans en winst- en verliesrekening op over het verstreken boekjaar. Deze stukken kunnen dan onder andere dienen als grondslag voor de in te dienen aangiften inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Voor zover sprake is van een besloten vennootschap  verzorgen wij voor u ook de zogenaamde publicatiestukken met bijbehorende notulen.

Natuurlijk zullen wij desgewenst voor u ten behoeve van de bank c.q. andere financiers begrotingen en een liquiditeitsprognose opstellen.